Kontingent

 

Kontingentsatser:
Senior, divison: 1.100 kr.halvårligt
Senior, kreds: 750 kr.halvårligt
Senior, motionist:  450 kr.halvårligt
Spillere under 18 år:  450 kr.halvårligt


Kontingentet opkræves:

1. marts for perioden 1/1 - 31/6

1. september for perioden 1/7 - 31/12. 


Nye spillere har prøvetid (kontingentfri) på én måned.

Med prøvetid menes, at man kan melde sig ud igen vederlagsfrit inden for 1 måned,

BEMÆRK: 

Udmeldelse SKAL ske via mail til klubbens e-mail, ellers vil opkrævning fortsætte. I lighed med andre typer medlemskaber.

 

Kontingentet opkræves via holdsport

Manglende kontingentindbetaling betyder at man ikke kan tilmelde sig aktiviteter på klubbens holdsportsside, og derfor ikke kan deltage i træning. Hvis man af en eller anden årsag ikke kan benytte holdsports indbetalingssystem, skal man rette henvendelse til klubbens kasserer. 

Bemærk at vi er ophørt med tidligere tiders kontingentfrihed for formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.m.


Klubbens har et socialt ansvar og kerer sig om sine medlemmer. 

Så selvom vi har et af landets billigste kontingenter,  er der mulighed for at få nedsat kontingent i en periode, hvis behovet opstår.  Ansøgning gives til bestyrelsen.