Kontingent

Tekst

Kontingentsatser sæsonen 2018/19.

Senior, SVBK turnering 750 kr. Halvårligt
Senior 450 kr. Halvårligt
Passive 100 kr. Årligt

Kontingentet opkræves d. 1/3 for perioden 1/1 - 31/6 og  d. 1/9 for perioden 1/7 - 31/12. 

Nye spillere har prøvetid (kontingentfri) på én måned.

Med prøvetid menes, at man kan melde sig ud igen vederlagsfrit inden for 1 måned. Men hvis man fortsætter i klubben, betaler man som udgangspunkt kontingent for hele den kontingentperiode, man er begyndt i. Hvis man begynder i slutningen af en kontingentperiode, kan det aftales med bestyrelsen, at kontingentet helt eller delvist først begynder i den efterfølgende periode.

Bestyrelsen kan i specielle tilfælde bevillige kontingentnedsættelse. Selvom vi har et af landets billigste kontingenter, så er der mulighed for at få nedsat kontingent i en periode, hvis behovet er der. Ansøgning gives til bestyrelsen. Bemærk at vi er ophørt med tidligere tiders kontingentfrihed for formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.m.
 
Kontingentet opkræves via holdsport. Manglende kontingentindbetaling betyder at man ikke kan tilmelde sig aktiviteter på klubbens holdsportsside, og derfor ikke kan deltage i træning. Hvis man af en eller anden årsag ikke kan benytte holdsports indbetalingssystem, skal man rette henvendelse til klubbens kasserer. 

Bemærk at spillere der deltager i SVBK's turneringer (selv skal sørge og betale for gyldig spillerlicens (pt. 170 kr. årligt).